c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_luty_02-227.jpg

 

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać   posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody w ramach środków przeznaczonych w budżecie Miasta na promocję Miasta Bolesławiec
    w 2020 r. w dziedzinach nauki, kultury, sportu, działalności społecznej i innych.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.