c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_luty_02-277.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 11 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie skargi z 15 stycznia 2021 r. wniesionej przez Pana ANONIMIZACJA DANYCH.
  3. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. wniesionej skargi.
  4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.