c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_luty_2021-1.jpg

W Urzędzie Miasta w Bolesławcu trwają prace nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Bolesławca z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Celem przygotowywanej uchwały jest pomoc przedsiębiorcom z branży gastronomicznej poprzez zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłaty I i II raty należnej w 2021 r. Mowa jest również o zwrocie  2/3 opłaty pobranej od tych przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 do 31 stycznia 2021 r.

Projekt uchwały wynika z faktu, iż wiele osób prowadzących działalność gospodarczą znalazło się w trudnej sytuacji, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. Jedną z branż, które ucierpiały najbardziej, jest gastronomia. Z uwagi na zamknięcie lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale muszą uiszczać opłatę za korzystanie  z tych zezwoleń w 2021 r.

Od dnia 26 stycznia 2021 r. kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób ( zwana dalej „ustawą”- Dz.U z  2020  r. poz.   1842 z poźn. zm.), rady gmin uzyskały kompetencje w tym zakresie.

Uchwałę w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Bolesławca z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może podjąć Rada Miasta Bolesławiec. Prezydent Bolesławca Piotr Roman planuje przedstawić stosowny projekt uchwały na najbliższej sesji, tj. 24 lutego.