c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_Orientacyjny_przebieg_drogi.jpg

Komfort, wygoda i bezpieczeństwo kierowców. Dolnośląska Służba Dróg I Kolei we Wrocławiu, 29 stycznia 2021 r., podpisała umowę na wykonanie projektu budowy II etapu obwodnicy Bolesławca. Dokumentacja powstanie w ciągu 24 miesięcy.

 

Projektowana droga będzie pełnić funkcję północno - wschodniej obwodnicy Bolesławca. Początek projektowanej drogi przewiduje się w km około 67+200 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Łąka, natomiast koniec w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w m. Kruszyn. Długość planowanej do zaprojektowania drogi wynosi około 5,9 km. Droga będzie przebiegać po terenach leśnych oraz uprawnych. Będzie krzyżować się z istniejącymi drogami, które
zostaną włączone w jej przebieg za pomocą skrzyżowań prostych lub skanalizowanych
z wydzielonymi lewoskrętami lub skrzyżowań typu rondo w zależności od prognozowanego ruchu.
Droga swoim przebiegiem krzyżuje się z drogami gminnymi i powiatowymi, linią kolejową i kończy swój bieg na rondzie w Kruszynie zrealizowanym w 2018 roku.

Celem inwestycji jest kontynuowanie budowy nowego połączenia umożliwiającego przejazd z węzła autostrady A4 do miejscowościami leżących na południe i wschód od Bolesławca bez konieczności przejazdu przez miasto. Planowany odcinek skomunikuje drogę wojewódzką nr 297 z drogą krajową nr 94 w kierunku węzła Krzywa i poprzez istniejący odcinek południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca z drogą wojewódzką nr 363 w kierunku Złotoryi. Powyższy odcinek stanowi ostatni etap budowy ciągu komunikacyjnego - wschodniej obwodnicy Bolesławca, docelowo umożliwiając objazd aglomeracji Bolesławca od jego północnej i wschodniej strony.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania.