c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_dawne_i_współczesne_widoki_B-c.jpg

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego archiwalne widokami Bolesławca, zachowane na dawnych pocztówkach, grafikach i fotografiach ze zbiorów Muzeum Ceramiki, zestawione ze współczesnymi obrazami naszego miasta.

 

Bazę filmu stanowią współczesne widoki i ujęcia, na które nałożono zdjęcia materiałów archiwalnych, uwypuklając zmiany urbanistyczne, które zaszły w tkance miejskiej. Liczne obrazy Bolesławca z lotu ptaka, wykonane za pomocą drona, przeplatają się z przedwojennymi fotografiami lotniczymi i panoramami miasta z różnych punktów widokowych. Z kilku perspektyw można obejrzeć dawny rynek z ratuszem i kamienicami, a także przedwojenne widoki dzisiejszych ulic w centrum miasta: Sierpnia’80, A. Mickiewicza, I. Daszyńskiego, B. Prusa, M. Kutuzowa, czy Kościelnej. Film pokazuje też najważniejsze zabytki architektury, obrazując zmiany, jakie w nich zachodziły na przestrzeni lat. Oprócz obiektów, których forma pozostaje niezmienna od lat, takich jak Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, budynki Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza i ul. Kutuzowa, gmachy Teatru Miejskiego i Sądu (dawnego Gimnazjum) zobaczyć też można m.in. wiadukt kolejowy z drewnianą kładką dla pieszych (rozebrana została ok. 1914 r.), pomnik M. Kutuzowa stojący w Rynku (w 1893 r. przeniesiono go na promenadę), czy Plac Zamkowy bez charakterystycznego pomnika „Jezus Przyjaciel Dzieci” P. Breuera (ustawiono go tam w 1998 r.).

Film zrealizowany został przez Szymona Wasylowa i Macieja Bartkiewicza według koncepcji przygotowanej przez pracowników Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Powstał jako jeden z produktów projektu „Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. (info MC)

https://youtu.be/UdyjhO44ufY