c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_sosnowa_sosnowa-333.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu zawarł umowę na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej”.

Zamówienie obejmuje sieć kanalizacyjną PCV o długości 301 m. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Koszt inwestycji wynosi 154.790 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Zakończenie zadania planowane jest do 27 kwietnia br. Inwestycja pozwoli na przygotowanie kolejnych działek pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo -usługową.