c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_ewa_slonina_slonina-120.jpg

22 lutego 2021 roku Ewa Słonina zakończyła pracę w  I Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu. Ewa Słonina przeszła na emeryturę.

Uroczyste pożegnanie kierowniczki placówki miało miejsce w piątek. Był to moment zarówno wzruszający, wspomnieniowy, jak i podziękowań.  Prezydent Bolesławca Piotr Roman serdecznie podziękował za bardzo dobrą i aktywną służbę na rzecz mieszkańców miasta, a także złożył wyrazy szacunku i uznania za wzorową postawę i zaangażowanie w stworzenie przyjaznego Domu, dającego swoim podopiecznym szanse na godne życie w przestrzeni rodzinnej i społecznej.

Ewa Słonina kierowała placówką od 1997 roku, była jej współzałożycielką. Wcześniej pracowała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.  I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu był pierwszym tego typu ośrodkiem wsparcia w dawnym województwie jeleniogórskim. Od tego czasu z usług placówki skorzystało ponad 150 osób niepełnosprawnych ze względu na stan zdrowia psychicznego. Warto przypomnieć, że placówka dysponuje 30 miejscami. W I ŚDS pracuje wykwalifikowany personel z przygotowaniem do pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Dom stwarza możliwości poprawy funkcjonowania podopiecznych w życiu codziennym, nabywania umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, ale też rekreacji, zabawy, wspólnego świętowania oraz wyjazdów na wycieczki krajoznawcze.

Ewa Słonina wraz z personelem I ŚDS sprawiała, iż podopieczni - mimo choroby i ograniczeń z nią związanych - mogli wpływać na swoje życie, by było ono aktywne, samodzielne i piękne.

Od 23 lutego 2021 r. postanowiono powierzyć kierowanie I Środowiskowym Domem Samopomocy Wiolecie Ziembikiewicz-Konefał - mgr pedagogiki, od 1998 roku zatrudnionej w jednostce jako terapeuta.