c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_stadion-122.jpg

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Bolesławca z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Celem uchwały jest pomoc przedsiębiorcom z branży gastronomicznej poprzez zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłaty I i II raty należnej w 2021 r. Mowa jest również o zwrocie  2/3 opłaty pobranej od tych przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 do 31 stycznia 2021 r.

Wart przypomnieć, że podjęcie uchwały wynika z faktu, iż wiele osób prowadzących działalność gospodarczą znalazło się w trudnej sytuacji, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. Jedną z branż, które ucierpiały najbardziej, jest gastronomia. Z uwagi na zamknięcie lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale muszą uiszczać opłatę za korzystanie  z tych zezwoleń w 2021 r.