c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_ranking_kultura_ranking-109.jpg

- W rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym wydatków na kulturę, Bolesławiec uplasował się na  3. pozycji w kategorii gminy miejskie. - Zdecydowaliśmy, że ranking wydatków na kulturę obejmie 5 lat – od 2010 do 2014 roku. Chcieliśmy, aby wyniki były jak najbardziej obiektywne i uwzględniały także większe inwestycje zrealizowane przez JST. Poza tym jest to okres poprzedniej kadencji władz samorządowych. Dane finansowe zebrane i opracowane zostały dla „Wspólnoty” przez Zespół ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez JST do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięte są wydatki bieżące i  majątkowe – uwzględniliśmy łączną kwotę z  lat 2010–2014. Wydatki zostały przeliczone na osobę (liczba mieszkańców poszczególnych regionów pochodzi z  danych GUS na koniec 2014 roku), zawarte w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z podziałem na pięć kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko wiejskie i wiejskie – oznajmiają autorzy rankingu

 

 

W Bolesławcu wydatki na kulturę w latach 2010–2014 wynoszą 79 216 880,98 zł, wydatki per capita 2 007,32 zł. Udział wydatków w całym budżecie stanowi 11,89%. Bolesławieckie inwestycje w kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są ważnym elementem w szeroko rozumianej rewitalizacji miasta, która ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poniesienie atrakcyjności miasta. We wrześniu 2010 r. w Bolesławcu powstało Międzynarodowe Centrum Ceramiki - obiekt nowoczesnej infrastruktury kulturalnej. Bogata oferta zajęć sprzyja rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej w wielu dziedzinach edukacji kulturalno-artystycznej w Polsce i za granicą. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 22 mln zł, 85% proc. kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W  2013 r. zakończyła się adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę obiektu kina „Orzeł”, w celu wprowadzenia nowych funkcji i przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po przebudowie  dawne kino „Orzeł” zostało nowe oblicze. W budynku nastąpiła zmiana w aranżacji ścian wewnętrznych oraz przebudowa przyległych dziedzińców.  W obiekcie znajduje się m.in. sala widowiskowa z dodatkową funkcją kina, pracownie fotograficzne i filmowe. Renowacja byłego kina „Orzeł” podlegała ochronie konserwatorskiej. Całkowita wartość inwestycji  wyniosła ponad 8 mln zł i została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 69,99 % kosztów kwalifikowanych. Oba obiekty zarządzane są przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. W ostatnich latach z różnorodnej oferty BOK-MCC skorzystało ponad 960 tys. uczestników. To tylko niektóre przykłady inwestowania w kulturę w Bolesławcu.

- W Bolesławcu nakłady na kulturę są wysokie, bo u nas stawiamy na rozwój kreatywny. Z roku na rok staramy się poszerzać ofertę oraz tworzyć miejsca, w których mieszkańcy Bolesławca mogą w atrakcyjny sposób spędzać wolny czas oraz realizować swoje pasje. Warto wspomnieć, że w amatorskim ruchu artystycznym  prowadzone są zajęcia w ponad pięćdziesięciu formach aktywności. Uczestniczą w nich dzieci, młodzież i dorośli. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Poszczególne instytucje kulturalne tak przygotowują  ofertę, aby mogły z niej korzystać zarówno młodsi, jak i starsi, w tym osoby bardzo wymagające. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Kolejną inwestycją w kulturę będzie adaptacja pomieszczeń domu handlowego „Mieszko” na „Centrum wiedzy”. Zamierzamy przebudować istniejący budynek handlowo-usługowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jako tzw. trzecie miejsce ma symbolizować przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu. Ma być to również miejsce nauki, relaksu i aktywności kulturalnej – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.


Warto przypomnieć, że Bolesławiec wykorzystuje również środki zagraniczne. W rankingu „Wspólnoty” z października 2015 Bolesławiec uplasował się na znakomitej 12. pozycji w kategorii miast powiatowych -  najwyżej spośród miast powiatowych z Dolnego Śląska. Ranking dotyczył efektywności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2014 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.