c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_ocalic_od_zapomnienia_jurkowski-124.jpg

W sobotę, 23 kwietnia w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się spotkanie z Tadeuszem Jurkowskim zorganizowane przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”.
Zgromadzoną publiczność przywitała sekretarz stowarzyszenia Tekla Muszyńska. W imieniu władz miasta, głos zabrał Kornel Filipowicz - zastępca prezydenta Bolesławca, który podkreślał jak ważne dla mieszkańców Bolesławca jest dbanie o pamięć skąd pochodzimy.

 

 

Tadeusz Jurkowski – emerytowany nauczyciel historii, w latach 1974 - 1985 dyrektor Studium Wychowania Przedszkolnego (obecnie II LO) – jest autorem pierwszej pracy magisterskiej na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii w Powiecie Bolesławieckim”. Praca powstawała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jej obrona odbyła się w roku 1970 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
Podczas wydarzenia Tadeusz Jurkowski przybliżył obecnym historię reemigrantów z krajów byłej Jugosławii. Opowiadał o uwarunkowaniach politycznych, które spowodowały w XIX wieku wyjazd polskich osadników „za chlebem” na Bałkany, a także czynniki, które wpłynęły na ich powrót po II wojnie światowej. Z dużą ciekawością śledziliśmy również historię zbierania informacji i pisania samej pracy magisterskiej przez Tadeusza Jurkowskiego.
W przerwie spotkania członkowie stowarzyszenia przygotowali słodki poczęstunek, po którym odbył się seans filmu „Gucza! – Pojedynek na trąbki”. Obraz opowiadał o największym na świecie festiwalu – maratonie orkiestr dętych, a wyprodukowany został przez bałkańskiego reżysera – Emira Kusturicę.
Projekt  „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec w drodze konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2016 roku. W jego ramach planowane są cztery kolejne spotkania.
We wtorek, 24 maja spotkamy się z Janem Bujakiem autorem serii książek „Galicjanie i Serbowie”, natomiast w czwartek, 16 czerwca z Tomaszem Jackiem Lisem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorem licznych publikacji na temat historiografii Bośni i Hercegowiny.
Jesienią odbędą się spotkania z Anną Bober-Tubaj dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Markiem Szajdą - studentem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta Wrocławia, autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny najnowszej historii Polski, zwłaszcza dziejów Dolnego Śląska. Wszystkie spotkania odbywać się będą w CIK ‘Orzeł’ BOK-MCC, instytucji wspierającej działania Stowarzyszenia. (info BOK-MCC)