c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_04_szpital_zgorzelec_szpital-237.jpg

Radni Bolesławca chętnie zapoznają się z różnymi modelami zarządzania w okolicznych miejscowościach i w ościennych powiatach. Dobre praktyki innych urzędów są również wzorem do naśladowania w bolesławieckim Urzędzie Miasta i w jednostkach miejskich. W tym roku na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec Jarosława Kowalskiego gościł w Bolesławcu Adam Myrda, starosta powiatu lubiński, który przedstawił model zarządzania oświatą, drogami, służbą zdrowia w powiecie lubińskim. W kwietniu radni z Bolesławcu udali się z wizytą do pobliskiego szpitala w Zgorzelcu.

 

„Jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć” – tak w telegraficznym skrócie można scharakteryzować zespół, który zarządza  Wielospecjalistycznym Szpitalem - SPZOZ w Zgorzelcu. Bezpośrednio przekonali się o tym radni z Bolesławca, którzy zwiedzili poszczególne oddziały zgorzeleckiego szpitala. Wizyta bolesławieckich radnych miała na celu m.in. zapoznanie się z przeprowadzonymi  modernizacjami szpitala przy pomocy pozyskanych środków z programów unijnych i innych programów zewnętrznych. Radnym zaprezentowano przeprowadzone inwestycje i zasady funkcjonowania  oraz plany rozwoju zgorzeleckiej placówki. Wśród prezentowanych oddziałów znalazły się: kardiologiczny, ginekologiczno – położniczy, pediatryczny, neonatologiczny,  chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, szpitalny oddział ratunkowy, otolaryngologii, anestezjologii i intensywnej terapii, neurologiczny, okulistyczny. - Blisko 7 milionów złotych kosztowała modernizacja zgorzeleckiego ośrodka rehabilitacji. Placówka została doposażona w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – informuje dyrektor szpitala Zofia Barczyk, która podkreśla, że misją szpitala jest „Bezpieczeństwo przez rozwój”. Projekt inwestycyjny "Modernizacja i wyposażenie obiektów Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci im. prof. dr. Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu" realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt modernizacji i wyposażenia ośrodka okazał się sposobem na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej pozycji na rynku publicznych usług medycznych. Wizytujący radni mogli obejrzeć również najnowocześniejszy sprzęt medyczny w stacja dializ przy  WSSPZOZ w  Zgorzelcu. Wśród zaprezentowanego sprzętu zwraca uwagę jeden z najnowocześniejszych mammografów w Polsce, który ma funkcję tomosyntezy (mammografia 3D) oraz wyposażanie pracowni diagnostycznych, w tym  tomografii komputerowej. Nowoczesna i funkcjonalna aranżacja wnętrz oraz design w świetnym styl dopełniają obrazu zgorzeleckiej placówki. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie szpital pozyskuje środki unijne. W tym celu powstał specjalny zespół, który  zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. W ostatnich latach szpital zgorzelecki pozyskał ok. 100 mln zł.  
Poprzez bezpośrednie zetknięcie, głównie przez obserwację rzeczywistości, można nabywać nowe doświadczenia,  które są podbudowane spostrzeżeniami bycia nawet w nieodległych miejscach – tak można posumować wizytę radnych, którzy w swojej pracy samorządowej muszą niejednokrotnie podejmować ważne dla środowiska lokalnego decyzje.