c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_bulwar_wiadukt_bulwar-243.jpg

W Urzędzie Miasta w Bolesławcu powstała idea zagospodarowania terenu bulwaru nad Bobrem, który zlokalizowany jest w okolicach wiaduktu. Teren zagospodarowania obejmuje ponad 9 ha. Zgodnie z planem zagospodarowania na tym terenie dopuszcza się lokalizowanie terenów rekreacyjnych, ścieżek dydaktycznych, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, infrastruktury służącej rekreacji terenowej oraz parkingów.

 

 

W tej przestrzeni - po obu stronach Bobrowej Ścieżki Biegowej- zaplanowano: park sensoryczny z funkcją oddziaływania na zmysły człowieka i funkcją edukacyjną, ścieżkę dla rolkarzy, place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścianki wspinaczkowe, ścieżki zdrowia, skateplazę, pumptrack, boiska do siatkówki i plażówki. Na terenie znajdzie się również miejsce na strefę imprez i plażę miejską. W planach jest również rekonstrukcja kładki pieszej nad Bobrem. Uzupełnieniem zagospodarowania są m.in. miejsca parkingowe, toalety i szatnie, chodniki, przejścia dla pieszych, elementy małej architektury - uwzględnione w programie funkcjonalnym, który zaprezentowała radnym Rady Miasta Bolesławiec architekt Monika Bartos.  Poszczególne strefy zostały tak pomyślane, aby mogli z niej korzystać zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy Bolesławca, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny. Podczas prezentacji koncepcji prezydent Bolesławca Piotr Roman zachęcił do dyskusji nad ostatecznym kształtem zagospodarowania terenu.