c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_boles-222.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 11 maja 2016 r. o godz.9.00
w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

Porządek obrad XXIII sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIII sesji.
3. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
                                                            4.1.    w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

                                                           5. Zamknięcie swsji.