c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpg

Z dniem 31 maja 2016 roku mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41
Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

Podstawa prawna: art.111 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.).


Informację w sprawie wysokości opłaty można uzyskać w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec, Al. Wojska Polskiego 6/1A, pokój 11, tel. 075 645 64 90, kom. 784 069 110.