c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_06_ratusz-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Miejskich Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz wstrzymania wszelkich szczepień na Covid-19.
  3. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 28 kwietnia 2021 r.
  4. Projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 28 kwietnia 2021 r.
  5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.