ogloszenie.png

Na konkurs wpłynęła 1 oferta na realizację zadań publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 20 000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

OGŁOSZENIE