c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_06_ratusz-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie interpelacji radnej Iwony Bojko w sprawie zainstalowania ogólnodostępnych skrzyneczek na środki ochrony higienicznej w szkołach, jednostkach i obiektach użyteczności publicznej.
  3. Dyskusja.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.