Info1.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu rozpoczął Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z  orzeczeniami równoważnymi, które: mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

  • w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

(w załączeniu karta zgłoszenia do Programu oraz karta oceny stanu zdrowia)

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, tel.75 645 78 23.


Karta Oceny stanu dziecka

Karta-zgloszenie- do Programu-Opieka-wytchnieniowa

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_06_fundusz2.jpg