c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_06_przedszkole_inwestycje-118.jpg

Na terenie Bolesławca realizowanych jest szereg inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej.

W rejonie ulic Ptasia - Widok budowane są nowe drogi, które  znajdują na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. Po zakończeniu inwestycji planowana jest w tym rejonie sprzedaż ok. 100 działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. Równocześnie trwają również prace związane z wykonaniem przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji  do tych działek. W ramach zadania „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok” wybudowane zostaną drogi o łącznej długości wynoszącej ponad 1350 m, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo-jezdne oraz oświetlenie. Całkowity koszt zadania wynosi 2 475 845 zł.  Zadanie dofinansowane w 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończyły się roboty budowalne przy wykonaniu  drogi na ul. Grabowej. W ramach robót wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi, ściek przykrawężnikowy, utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji, kanalizację deszczową z wpustami oraz oświetlenie. Ulicę Grabową oświetlają trzy latarnie z lampami LED. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 325 tys. zł.

Przy ul. Górne Młyny dobiega końca remont nawierzchni jezdni. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Koszt remontu wynosi 190 tys. zł.

Przy ul. Konradowskiej trwa budowa kanalizacji deszczowej.  Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi. Budowa przy ul. Konradowskiej obejmuje również wykonanie  zbiornika retencyjno – chłonnego wód deszczowych. Prace potrwają do połowy sierpnia. Koszt budowy wynosi 346 373 zł.

Urząd Miasta odebrał prace związane z budową monitoringu na bulwarze nad Bobrem. Obiekt sportowo - rekreacyjny „Wiadukt Plaza” monitorowany jest przy pomocy jednej kamery obrotowej i sześciu kamer stacjonarnych. Centrum dozoru znajduje się w Straży Miejskiej. Monitoring zintegrowany jest z funkcjonującym na terenie bulwaru systemem oświetlenia LED.  Na terenie „Wiadukt Plaza” funkcjonują pumptrack, skatepark i ścianka wspinaczkowa. W ramach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej powstała tu również siłownia plenerowa z urządzeniami fitness oraz strefa relaksu z  urządzeniami do gier edukacyjnych - plenerowy stół do tenisa oraz stół do gry w piłkarzyki. Jeszcze w tym sezonie planowana jest instalacja automatycznej toalety publicznej, która byłaby zlokalizowana po drugiej strony ulicy - na terenie po byłym skateteparku.

Trwają prace przy budowie przedszkola na lewobrzeżnej części Bolesławca. Inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Kwiatowym w rejonie ul. Różanej, ul. Narcyzów i ul. Tulipanowej. Nowa placówka przewidziana jest dla 150 dzieci. W budynku przedszkola zaplanowano 6 oddziałów z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny oraz dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  W ramach zadania zaplanowano wykonanie 46 miejsc postojowych oraz czterech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmują również wykonanie chodników, placu zabaw, placu gospodarczego oraz ogrodzenie terenu. Zakończenie robót planowane jest w połowie maja 2022 r.

W ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” przeprowadzana jest rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Kultura i jest realizowany wspólnie z norweskim miastem Porsgrunn w latach 2021-2024.

Aktualnie trwają prace rozbiórkowe wewnątrz pałacu. W ramach przedsięwzięcia trwają prace w celu nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.