c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACJE.jpgOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kresy-podróż sentymentalna. Porządkowanie cmentarzy cywilnych i wojskowych”  na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

 

W dniu 09.05.2016 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Kresy-podróż sentymentalna. Porządkowanie cmentarzy cywilnych i wojskowych”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec

do dnia 18 .05.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

-Oferta

                                                                                                         

                                                                       II Zastępca Prezydenta Miasta

/ - / Kornel Filipowicz

Bolesławiec, 10.05.2016 r.

 

OFERTA : pobierz