c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_1460x616.jpg

Od 2 sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci  podpis posiadacza.

 

W związku z tym w sierpniu nie będzie możliwości składania on-line wniosków o dowód osobisty. Konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy ( przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem koniczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z  20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrożone w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

- osobiście w urzędzie miasta,

- w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika ( w wyjątkowych przypadkach),

- przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane.

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:

- podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców i wzoru podpisu,

- podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego ( w tym ponowne złożenie odcisków palców)

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.