c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_ptasia_droga_ptasia_07_21-116.jpg

 

W Bolesławcu budowana jest droga gminna przy ul. Ptasiej. Zadanie dotyczy budowy drogi o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni – 3 401,40 m2 .

Roboty budowlane obejmują m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie nawierzchni części zjazdów indywidualnych. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów. Wykonawcą jest firma „Ogrody Jagielski” z Bolesławca. Koszt inwestycji wynosi 1 941 555 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. W 2015 roku przy ul. Ptasiej zostało wybudowane oświetlenie. Wówczas zamontowano 57 punktów świetlnych.

Warto przypomnieć, że aktualnie w rejonie ulic Ptasia - Widok budowane są również nowe drogi o łącznej długości wynoszącej ponad 1350 m. Znajdują się one na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. Po zakończeniu inwestycji planowana jest w tym rejonie sprzedaż ok. 100 działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Koszt tego zadania wynosi 2 475 845 zł, dofinansowane w 50 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest „Usługi Remontowo-Budowlane i Transport z miejscowości Kościelniki Dolne.