c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_m_fundacja.jpg

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów. Ma pokazać im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Zachęca także nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy.

 

W VIII edycji mPotęgi grantami zostało nagrodzonych 161 projektów z całej Polski. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu otrzyma dofinansowanie ponad 11 tys. zł na realizację dwóch projektów:

 „Matematyka w przyrodzie” – kwota dofinansowania 3 748,00 zł. Autorki: Renata Musiał i Joanna Świerzko. Uczniowie wezmą udział w wykładzie dotyczącym liczb Fibonacciego i symetrii. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika parku i nauczyciela matematyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Podczas wycieczki uczniowie wyszukają w terenie przykładów symetrii w świecie roślin i zwierząt, będą odkrywać liczby Fibonacciego w przyrodzie. W Domku Myśliwskim obejrzą przez binokulary okazy kwiatów, liści i owoców symetrycznych i niesymetrycznych. Po wycieczce uczniowie będą mieli czas na pogłębienie wiedzy i utrwalenie umiejętności matematycznych.

„Matematyka w mieście – bolesławieckie parkiety” – kwota dofinasowania 7435,00 zł. Autorki: Joanna Raszczuk i Maria Subik. Projekt będzie realizowany w klasach siódmych i ósmych. Uczniowie poznają zasady tworzenia parkietów, poznają ciekawe parkiety w Bolesławcu i zaprojektują podkładki na biurko wykorzystując poznaną wiedzę i umiejętności. Podkładki według indywidualnego projektu będą nagrodami za udział w projekcie. Wszyscy uczniowie wysłuchają online wykładu pracownika Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego o wielokątach foremnych i zasadach tworzenia parkietaży i wezmą udział w teście przeprowadzonym po wykładzie. Uczniowskie drużyny wezmą udział w grze miejskiej, której celem będzie znalezienie miejsc, w których znajdują się ciekawe ornamenty lub parkiety.