c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_rynek_07_2021-229.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXIII sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIII sesji.
  3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
  5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

  1. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
  2. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
  3. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

8.2. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

  1. Sprawy organizacyjne:

9.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.

  1. Zamknięcie sesji.