c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_rocznica_wybuchu_2ws_rocznica-258.jpg

1 września 2021 r. pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Bolesławcu miały miejsce uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

W uroczystości wzięli udział kombatanci, żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii, harcerze, władze samorządowe, poczty sztandarowe szkół i organizacji oraz mieszkańcy Bolesławca. Zgromadzeni oddali hołd polskim żołnierzom walczącym w II wojnie światowej i tym, którzy oddali życie w walkach o wolność ojczyzny.

Niecodziennym i poruszającym   dopełnieniem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika nagrobnego ppłk. Władysława Mroza na bolesławieckim cmentarzu komunalnym. Grób ppłk. Władysława Mroza (1897 – 1954), członka AK, Żołnierza Niezłomnego - odnowiony został z inicjatywy Władysława Olszewskiego  przy współudziale  instruktorów z hufca ZHP im. Szarych Szeregów, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, a wśród nich m.in. Edwarda Badeckiego z Kozińca i Leszka Żugaja z Żeliszowa.

Władysław Mróz w kampanii wrześniowej 1939 roku był dowódcą w stopniu majora 1. Batalionu w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich. Nawiązaniem do  dziedzictwa tradycji oddziałów podhalańskich jest umieszczenie na pomniku ppłk. Mroza symbolicznego kłobuka - kapelusza góralskiego, charakterystycznego elementu umundurowania podhalańczyka. Symboliczne odsłonięcie pomnika przypadło 1 września, w dniu 67. rocznicy śmierci bohaterskiego ppłk. Mroza. 

Ppłk. Władysław Mróz ur. 23.03.1897 r. w Starym Sączu, należał do ruchu skautowego, brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej, dowódca 1. Batalionu 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w kampanii wrześniowej 1939 r., komendant Inspektoratu AK w Drohobyczu, represjonowany przez UB. Do Bolesławca przybył we wrześniu 1945 r. Zmarł 1 września 1954 r. w Bolesławcu.