c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_sp.jpg

Z wielką przyjemnością informujemy, że zespół uczniowski z klasy 2c (aktualnie 3c) pod kierunkiem Izabeli Kulpy i Teresy Prokowskiej wygrał mobilną pracownię komputerową w ogólnopolskim konkursie „Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie”.

 

W ostatnim dniu wakacji zostały opublikowane ostateczne wyniki konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie”. zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kapituła Konkursowa podkreśliła, że miała niełatwe zadanie, gdyż poziom prac, które zgłoszono, był bardzo wysoki, a ich liczba - aż 2389 - przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Nasi drugoklasiści przez kilka miesięcy pracowali nad przygotowaniem prac konkursowych w wybranej technice cyfrowej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym są Fundusze Norweskie oraz EOG, wzbogacili swoją wiedzę o Fundatorach, oraz zaznajomili się z przykładami inwestycji sfinansowanych przez ww. fundusze na terenie naszego miasta oraz Dolnego Śląska. Poznali także ciekawe programy i aplikacje komputerowe, które z powodzeniem wykorzystali podczas tworzenia animacji konkursowej.

Fundusze Norweskie (właściwie- Norweski Mechanizm Finansowy) i Fundusze EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) to forma bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej, w tym Polsce.

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ciężka praca drugoklasistów została zauważona przez Kapitułę Konkursową, która zadecydowała o przyznaniu nam nagrody głównej w postaci mobilnej pracowni multimedialnej, składającej się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu.

Serdecznie dziękujemy naczelnikowi  Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta oraz dyrektorowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu za materiały informacyjne i zdjęcia z inwestycji dofinansowanych z Funduszy EOG w naszym mieście. (info SP nr 1)

Laureaci i prace konkursowe: https://otymsiewie.pl/nagrody