c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_konradowska_odwodnienie_konradowska-122.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał prace związane z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Konradowskiej.  Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi.

 

Zakres inwestycji obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego odbiornika wraz z budową wpustów deszczowych, studni rewizyjnych i urządzenia podczyszczającego. W ramach zadania  wykonany został również zbiornik retencyjno – odparowujący z przelewem awaryjnym.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  367 283 zł. Prace sfinansowane w ramach projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19. Dofinansowanie w wysokości 84,99%.