c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_mops.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od

13.09.2021 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 na stronach internetowych:

www.mops.boleslawiec.pl oraz www.um.boleslawiec.pl dostępne jest nagranie wideokonferencji edukacyjnej.

 

W ramach projektu „Wzmocnij swoją rodzinę” nagrano materiał edukacyjny, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy rodziny w dobie pandemii, a jednocześnie poradnictwo w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

Dopełnieniem poruszanej problematyki jest temat współczesnych uzależnień, reagowania na symptomy mogące świadczyć o wpadaniu przez dzieci w sidła nałogów.

https://www.youtube.com/watch?v=WoloDy9AH-E

Wideokonferencja „Wzmocnij swoją rodzinę” uwzględnia następującą

tematykę:

  1. „Komunikacja wewnątrzrodzinna: „Jak mówić, żeby dzieci nas

słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – prelegent Pani Teresa Rudzińska - pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, doradca psychologiczny  w zakresie relacji interpersonalnych.

https://www.youtube.com/watch?v=FJYcmHtsN8Q

  1. „Funkcjonowanie rodziny w obliczu pandemii oraz wpływ informacji

medialnych na wzrost lęku przed kontaktami społecznymi. Demencja cybernetyczna – negatywny wpływ na naukę zdalną” – prelegent Pani Małgorzata Makowska - psychoterapeuta.

https://www.youtube.com/watch?v=vP1vXzmqgtc

  1. „Uzależnienia – zmora naszych czasów” – prelegent Pan Sebastian

Pluta - psycholog, terapeuta, trener.

https://www.youtube.com/watch?v=GmZ-5Hf7L0s

Działanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bolesławcu.