c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_09_zabobrze_budzet-115.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał plac budowy w celu remontu drogi gminnej Zabobrze na działkach o numerach 81/6, 82/1, 85/2, 152.

W ramach inwestycji nastąpi m.in. wykonywanie sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, kanalizacji

deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz kanału technologicznego. Zakres obejmuje budowę jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz budowę chodnika i dojść do posesji z kostki betonowej.
Wykonawcą robót jest firma „Świadczenie Usług Transportowo – Budowlanych” z miejscowości Radostów Dolny koło Lubania. Koszt zadania wynosi 358 910 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września br.