c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_rynek_07_2021-229.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Część I – wspólne posiedzenie komisji stałych RM i Komisji Rewizyjnej:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2021 r.

Część II – wspólne posiedzenie komisji stałych RM:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

Część III – wspólne posiedzenie komisji stałych RM i Komisji Rewizyjnej:

  1. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.