c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_KOMISJE.jpg

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za III kwartał 2021 r.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Gospodarka i ochrona zasobami terenów zielonych, parków miejskich oraz infrastruktury rekreacyjnej. Analiza wyasygnowanych środków finansowych z budżetu gminy za lata 2015-2020. Zadania polityki ochrony i wydatki finansowe na 2021 r.
 3. Strefa płatnego parkowania w gminie miejskiej. Charakterystyka projektu, analiza instytucjonalno-prawna, techniczna, finansowa wobec planu uzyskania zamierzonych efektów.
 4. Pozyskiwanie funduszy unijnych i aplikacja środków pieniężnych jako wsparcie strukturalne Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 5. Wprowadzenie nadzoru elektronicznego nad siecią ciepłowniczą miasta Bolesławiec. Aspekty korzyści ekonomicznych i ekologicznych dla mieszkańców miasta.
 6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Polityka wspierania proekologicznych inwestycji Gminy.
 7. Stan infrastruktury sportowej w Gminie Miejskiej Bolesławiec. Perspektywa realizacji przebudowy Stadionu Miejskiego.
 8. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako instrument kreowania przestrzeni progospodarczej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
 9. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00  w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

 1. Planowane inwestycje drogowe w mieście Bolesławiec na 2021 r.
 2. Budownictwo mieszkaniowe TBS w Bolesławcu i jego rozwój.
 3. Współpraca z Powiatem Bolesławieckim w zakresie zadań na rzecz miasta.
 4. Inwestycje w oświatowe w mieście Bolesławiec.
 5. Energia odnawialna w Gminie Miejskiej w Bolesławcu.
 6. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja na temat realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych w 2020r.
 3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 października 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie petycji z 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer ks. Johannesa Fishera” na terenie miasta Bolesławiec.
 3. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący petycji z 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer ks. Johannesa Fishera” na terenie miasta Bolesławiec.
 4. Projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji z 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer ks. Johannesa Fishera” na terenie miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.