c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_10_jaromierzu_Ramka_fotograficzna,_A._Wenke_a_syn,_1939-1945.jpg

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zaprasza na wystawę czasową zatytułowaną “Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu”. Zwiedzający będą mogli zapoznać się ze zbiorami Muzeum Miejskiego w Jaromierzu (Czechy), które przybliżają bogate tradycje rzemieślnicze tego miasta.

 

Otwarcie wystawy połączone z odczytem dyrektora czeskiego muzeum, Rudolfa Havelki, odbędzie się 27 października 2021 r. o godzinie 18.00 w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14.

Prezentowane eksponaty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje dawną i współczesną wytwórczość związaną z funkcjonującym do dziś miejscowym szkolnictwem zawodowym.

W latach 80. XIX w. następuje zauważalny okres rozwoju przemysłu i kształcenia zawodowego w Królestwie Czech - w tym czasie w Jaromierzu powstaje Szkoła Rzemieślnicza. Założona w 1886 r. placówka kilkakrotnie zmieniała lokalizację, kierunki kształcenia oraz nazwę, pozostając jednak zawsze ważnym elementem dla społeczności lokalnej. Choć początkowo była przeznaczona dla chłopców, na przełomie XIX i XX w. otwarto w niej pierwszy oddział dla dziewcząt. Oprócz młodzieży troszczono się także o miejscowych rzemieślników, którym oferowano możliwość doskonalenia umiejętności pod okiem kadry profesorskiej podczas niedzielnych spotkań. Placówka nosząca współcześnie nazwę Średniej Szkoły Rzemieślniczej w Jaromierzu jest jedną z najbardziej znaczących szkół w regionie. Oprócz kształcenia w tradycyjnych zawodach, m.in. stolarza, cieśli i kowala, prowadzi także zajęcia z przedmiotów artystycznych: metaloplastyki, ślusarstwa artystycznego i ceramiki.

Druga grupa eksponatów to unikalne w swym charakterze, niegdyś niezwykle popularne produkty firmy A. Wenke a syn, założonej w 1872 r. przez Alberta Wenkego. Jej sztandarowy wyrobem były oklejane muszelkami pudełeczka kartonowe i ramki fotograficzne, które eksportowano m.in. do Anglii, Ameryki Północnej i na wybrzeże Adriatyku. Na przestrzeni 20 lat rodzinna firma rozwinęła się z niewielkiego warsztatu prowadzącego handel obwoźny w sporych rozmiarów zakład z siecią własnych sklepów, w których sprzedawano także najróżniejsze towary wielu innych uznanych producentów. W latach 30. XX w. popyt na wyroby firmy zaczął spadać, zwiastując jej powolny upadek. Mimo prób utrzymania się na rynku firma oficjalnie zakończyła swoją działalność w 1950 r., zapisując się na stałe w historii miejscowego rzemiosła.

Wystawę będzie można zwiedzać do początku grudnia.

Wystawa “Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu” została przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.