c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_10_tablica_nauczyciele_sesja-222.jpg

27 października 2021 r. w bolesławieckim ratuszu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej  pierwszych powojennych nauczycieli w Bolesławcu w latach 1945 – 1947. Tablica umieszczona została na II piętrze, obok wejścia do Sali Rajców. 

Treść tablicy brzmi: „PAMIĘCI PIERWSZYCH POLSKICH, POWOJENNYCH, BOLESŁAWIECKICH NAUCZYCIELI I ORGANIZATORÓW SZKOLNICTWA W LATACH 1945 – 1947. Mieszkańcy Bolesławca. Październik 2021r.” Na tablicy umieszczono również zarys sylwetek dwojga uczniów, którzy siedzą w charakterystycznej dla tamtego okresu szkolnej ławce.

Pamięć pierwszych powojennych bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945 - 47 utrwala również informacja na cmentarzu komunalnym, która zawiera imienny wykaz nauczycieli wraz z adnotacją o miejscu pochówku. Na tablicy wymienieni są: Stefania Tajcher, Eugenia Mazur, Bronisław Mazur, Maria Markowska, Wilhelmina Borysiewicz, Maria Spryszyńska, Władysław Kobielnik, Maria Piwowarska, Helena Tyrankiewicz, Wincenty Tyrankiewicz, Wiktoria Gałkiewicz, Janiana Chojnowska, Zbigniew Chojnowski, Olga Zyzoń

Idea upamiętnienia bolesławieckich nauczycieli - pionierów wyszyła od Bolesławieckiej Rady Seniorów. Przy prezydencie Bolesławca działała dziesięcioosobowa Komisja ds. upamiętnienia pierwszych powojennych, bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945-47 w składzie: Helena Strzelczak-Kunicka – przewodnicząca Komisji, Łukasz Jaźwiec – zastępca przewodniczącego Komisji, przewodzący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec, Wiesława Olczyk – sekretarz Komisji, przedstawicielka Bolesławieckiej Rady Seniorów, dr Adam Baniecki – kierownik Oddziału w Bolesławcu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Anna Bober - Tubaj – dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Kornel Filipowicz – dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Beata Sulska – naczelnik Wydziału Społecznego UM Bolesławiec, Kazimierz Łomotowski – dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Jerzy Zieliński sekretarz miasta, dr Edmund Maliński – redaktor naczelny „Rocznika Bolesławieckiego”.

- Kiedy patrzę na symboliczny wizerunek wyryty na tej Tablicy Pamięci, dzieci – uczniów siedzących w szkolnej ławce, myślę, że to mogli być Państwo lub Państwa przodkowie, krewni, znajomi. Jest rok 1945. Przyjeżdżają Polacy z różnych stron, wśród nich dzieci. Ale jest też osoba niezwykła – Stefania Tajcher – marzy o otwarciu polskiej szkoły. Udaje jej się to. Spotyka jeszcze trzy inne nauczycielki i razem rozpoczynają trudną pracę. Jest już pierwszy inspektor szkolny, Marian Dziubiński. Grono nauczycielskie już powojennego Bolesławca i okolic, szybko powiększa się. W  mieście i powiecie intensywnie organizuje się polskie szkolnictwo. Ta tablica pamięci, honoruje ich pionierskie trudy – powiedziała podczas uroczystość Helena Strzelczak-Kunicka – przewodnicząca Komisji ds. upamiętnienia pierwszych powojennych bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945-47, przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów, reprezentująca również Klub Nauczycielski „Carpe Diem”. – Z ogromnym szacunkiem wyrażam zadowolenie, że po 76-latach od rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego w powojennej bolesławieckiej szkole, upamiętnieni zostają pierwsi polscy powojenni bolesławieccy nauczyciele i organizatorzy powojennego bolesławieckiego szkolnictwa. Tą historyczną datą jest 1 października 1945 r. < Data zapisana „złotymi literami” w historii bolesławieckiej oświaty >. Tak zanotowała Stefania Tajcher w swoich pamiętnikach. W dzisiejszych uroczystościach, wyrażając szacunek i uznanie dla dokonań tego czasu, określenie bolesławieckich znaczy – w mieście i powiecie – dodaje m.in. H. Strzelczak-Kunicka.

Tablicę odsłonili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 – Maja Danilewicz i Michał Matkowski. Odsłonięcie poprzedziło wystąpienie prezydenta Bolesławca Piotra Romana, który przypomniał początki osadnictwa w mieście i powiecie bolesławieckim po II wojnie światowej. Prezydent zwrócił uwagę na symboliczną lokalizację tablicy, która znajduje się obok pamiątkowej inskrypcji upamiętniającej trwały wkład pionierów polskiego rzemiosła i kupców w rozwój Bolesławca. Krótki rys historyczny bolesławieckiej oświaty, rozwinięty następnie - podczas spotkania środowiskowego - wykładem „Początki szkolnictwa w powojennym Bolesławcu (1945 – 1950), zaprezentował dr Edmund Maliński.

W kameralnej ( z powodu pandemii) uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy wzięli udział członkowie Komisji ds. upamiętnienia pierwszych powojennych, bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945-47, władze samorządowe miasta, starosta Tomasz Gabrysiak, radni Rady Miasta Bolesławiec (w trybie on-line), przedstawicie środowisk senioralnych, Krystyna Dudak – córka jednych z pierwszych powojennych bolesławieckich nauczycieli, Kamilla Dudek – autorka artykułu o nauczycielach – pionierach i organizatorach polskiego szkolnictwa w Bolesławcu, który ukaże się w najbliższym  „Roczniku Bolesławieckim”.