sesjaPrzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Bolesławiec, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXVI sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXVI sesji.
  3. Aktualne funkcjonowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (szpital powiatowy).
  4. Aktualne funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu (szpital wojewódzki).
  5. Sprawy organizacyjne:

5.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.

  1. Zamknięcie sesji.