c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_11_boczna_zabobrze_zabobrze-130.jpg

Zakończył się remont drogi gminnej przy ul. Zabobrze. Inwestycja obejmuje budowę jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz budowę chodnika i dojść do posesji z kostki betonowej.

Powierzchnia całkowita jezdni wynosi 554,40 m kw., powierzchnia chodników 80,10 m kw.  W ramach robót nastąpiło wykonywanie sieci elektrycznej, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie ścieku przykrawężnikowego oraz kanału technologicznego. Ulicę oświetlają cztery latarnie.

Wykonawcą robót jest firma „Świadczenie Usług Transportowo – Budowlanych” z miejscowości Radostów Dolny koło Lubania. Koszt zadania wynosi 358 910 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.