c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_11_kolumbaria_kolumbaria-113.jpg

Na terenie bolesławieckiej nekropolii wybudowano kolejne segmenty kolumbarium. Na cmentarzu powstało siedem ścian. Każda zawiera dziesięć nisz do umieszczenia urn z prochami.

Przy ścianach znajdują się dwa stopnie betonowe, które służą umieszczeniu zniczy i kwiatów. Każda nisza zamykana jest płytą granitową. Budowlę zlokalizowano wzdłuż alejki przy kwaterze nr 29. Wykonawcą robót jest firma „Tomko – transport ciężarowy”  z Bolesławic. Koszt inwestycji wynosi 175 644 zł.

W tym roku na cmentarzu komunalnym postał również kolejny odcinek alejki. Nowa aleja powstała przy kwaterach nr 1, nr 12, nr 15 i ma ok. 97 m długości. Wykonawcą jest firma Transport Ciężarowy „Grabowy” z Dobrej. Wartość zadania wynosi 64 471 zł. Inwestycje zrealizował Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który jest zarządcą cmentarza komunalnego.