c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_partyzantow_monitoring_monitoring-113.jpg

W ramach monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec uruchomiono nowy punkt kamerowy, obejmujący swoim zasięgiem Al. Partyzantów (planty). Kamera zlokalizowana jest na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Jest to kamera obrotowa firmy Bosch AutoDome 700IP (transmisja obrazu - radiowa).

 

Obecnie monitoring wizyjny Bolesławca składa się łącznie z 51 kamer, w tym:

- 9 kamer stacjonarnych na terenach bolesławieckich szkół podstawowych (transmisja obrazu światłowodowa);

- 7 kamer, obejmujących swoim zasięgiem teren obiektu sportowego Wiadukt Plaza (1 kamera obrotowa, 6 kamer stacjonarnych, transmisja obrazu światłowodowa);

- 4 kamery obrotowe, zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego im. Harcmistrza Huberta Bonina (transmisja obrazu - światłowodowa);

- 30 kamer obrotowych i 1 stacjonarna na terenie miasta Bolesławca (obraz transmitowany w systemie radiowym oraz światłowodowym w zależności od możliwości technicznych w danym punkcie kamerowym)

Pozostałe lokalizacje i ich zasięg (w tym nowy punkt):

- Zgorzelecka 8 - obejmuje zasięgiem ul. Zgorzelecką (część) i ul. Piaskową

- Al. Partyzantów 4-5 - obejmuje zasięgiem część ul. Zgorzeleckiej na wys. Term, Al. Partyzantów

- ul. Magistracka (sala gimnastyczna ZSM) - obejmuje zasięgiem teren za salą gimnastyczną (tzw. Balkon), Al. Partyzantów, ul. Magistracką

- ul. Prusa 16-18 - obejmie zasięgiem ul. Prusa i ul. Szkolną oraz częściowo ul. Magistracką i Zgorzelecką

- ul. Teatralna 5 - obejmuje zasięgiem ul. Teatralną i ul. Sądową (częściowo)

- ul. Mickiewicza 7 - obejmuje zasięgiem ul. Mickiewicza, Plac Wolności, ul. Ogrodową (częściowo)

- Sierpnia’80 4/6 - obejmuje zasięgiem ul. Mickiewicza, ul. Sierpnia’80, ul. Rynek (częściowo)

- Rynek 22/23 - obejmuje zasięgiem teren przed Ratuszem i w stronę ul. Sierpnia’80

- Rynek 1/2 - obejmuje zasięgiem część ul. Kościelnej, Rynek teren przy fontannie i w stronę arkad

- ul. Bankowa (bank) - obejmuje zasięgiem ul. Bankową, ul. Kościelną (częściowo), ul. Głowackiego (częściowo)

- ul. Karola Miarki (szkoła specjalna) - obejmuje zasięgiem ul. K. Miarki (częściowo) i ul. Bankową (częściowo)

- Pl. Piłsudskiego (wieżowiec) - 2 kamery na obie strony wieżowca, obejmujące swoim zasięgiem ul. Asnyka, Pl. Piłsudskiego - parking, ul. Sierpnia’80 (częściowo), ul. Łukasiewicza (częściowo), ul. Karola Miarki (częściowo), ul. Bielska (częściowo)

- ul. Łukasiewicza (plac zabaw) - obejmuje zasięgiem plac zabaw

- ul. Bielska 4 - obejmuje zasięgiem ul. Bielską (częściowo) i ul. Łukasiewicza (częściowo)

- ul. Bielska 1a - obejmuje zasięgiem częściowo: ul. Asnyka, ul. Fabryczną, ul. Spółdzielczą, ul. T. Jasińskiego, skrzyżowanie ul. Chrobrego z Al. Tysiąclecia

- ul. Z. Augusta 16a - obejmuje zasięgiem częściowo ul. Z. Augusta, ul. Cichą

- ul. Tyrankiewiczów (I LO) - obejmuje zasięgiem ul. Tyrankiewiczów

- ul. Kubika 13 - obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Kutuzowa i K. Paryskiej oraz częściowo te ulice

- ul. Gałczyńskiego 2a - obejmuje zasięgiem ul. Staroszkolną i część ul. Gałczyńkiego

- ul. Gałczyńskiego 36a - obejmuje zasięgiem ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II (częściowo)

- ul. Jana Pawła II 26 - obejmuje zasięgiem ul. Jana Pawła II

- ul. Starzyńskiego 13 (stacjonarna) - obejmuje zasięgiem ul. Starzyńskiego (łuk drogi przed restauracjami)

- ul. Garncarska 34 - obejmuje zasięgiem ul. Garncarską oraz Łokietka, w tym skrzyżowanie)

- ul. Gdańska 16 - obejmuje częściowo zasięgiem ul. Warszawską,  ul. Gdańską (w tym skrzyżowanie z ul. Warszawską i Kwiatową)

- Pl. Św. Krzyża - obejmuje zasięgiem teren przy Krzyżu Millenijnym

- ul. Jeleniogórska - obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Podgórną i ul. K. Miarki

- ul. Wróblewskiego - obejmuje zasięgiem skrzyżowanie Wróblewskiego/Staszica

- ul. Jezierskiego 40 - obejmuje zasięgiem ul. Jezierskiego i zaplecze przedszkola

- ul. Dolne Młyny (PWiK) - obejmuje zasięgiem wiadukt

- ul. Sadowa - obejmuje zasięgiem skrzyżowanie z ul. Różaną.

Monitoring wizyjny jest w dzisiejszych czasach kluczowym elementem bezpieczeństwa publicznego. Monitoring pozwala na obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia. Nagrania z monitoringu mogą służyć jako materiał dowodowy, który pomaga służbom mundurowym w identyfikacji sprawców. Nagrania mogą również stanowić materiał dowodowy, na przykład w postępowaniu sądowym. Warto podkreślić, że wraz ze wzrostem liczby kamer rośnie liczba doniesień medialnych zobrazowanych nagraniami z monitoringu, które docelowo są pomocne w ujmowaniu przestępców. W tym roku, na potrzeby Policji, Straż Miejska w Bolesławcu zabezpieczyła 127 nagrań. W postępowaniach w sprawach o wykroczenia SM zabezpieczyła ok. 500 nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie miasta.