c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_ratusz-111.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Ostateczna opinia o przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 r.
  3. Zakończenie posiedzenia komisji.