c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_publikacja_20211207_083553.jpg

W ostatnich dniach odbyła się promocja publikacji zatytułowanej „Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w latach 2010-2021”, stanowiącej zapis, realizowanej od ponad dekady, wielopłaszczyznowej działalności Stowarzyszenia,

a także swoiste kompendium informacji o losach rodzin osadników przybyłych z terenu byłej Jugosławii. Obszerna publikacja, licząca 266 stron, składa się z kilku części. Historię działań zrealizowanych przez stowarzyszenie szczegółowo opracowała prezes Halina Waniak. Krajowe i międzynarodowe projekty opisała Iwona Bojko, a refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności stowarzyszenia podzielili się jego współpracownicy, sympatycy i członkowie: Antoni Dziechciarz, Tadeusz Jurkowski, Jan Bujak oraz Tomasz Jacek Lis. Najobszerniejszą część publikacji stanowią biogramy reemigrantów z terenów dawnej Jugosławii – jest to 89 życiorysów opracowanych przez uczniów bolesławieckich szkół w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, koordynowanego przez Marię Subik i Ewę Ołenicz-Bernacką. Ważną część książki stanowi poezja Józefa Herbuta, Stanisławy Potaczek i Marka Skoblińskiego, ilustrowana współczesnymi fotografiami prezentującymi prace porządkowe stowarzyszenia na cmentarzach w Bośni. Tom zamyka wykaz członków stowarzyszenia.

Przy tworzeniu koncepcji i redakcji tekstów pracował zespół w składzie: Halina Waniak, Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska, Anna Puk i Ewa Ołenicz-Bernacka. Publikacja została wydana przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach projektu „Historia życiem pisana. 10 lat Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół”. Sfinansowano ją ze środków: Gminy Miejskiej Bolesławiec, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i bolesławieckich spółek: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Energetyki Cieplnej. Wydawnictwo wsparli również indywidualni sponsorzy: Iwona Bojko, Jan Burdyna, Antoni Dolecki, Edward Gałka, Józef Gałka, Stanisław Gałka, Kazimierz Gawron, Jan Gumięga, Anna i Karol Herbut, Stanisław Jasiński, Leokadia Klecha, Genowefa Kwaśniak-Zięba, Elżbieta Marcinów, Tekla Muszyńska, Czesław Omiatacz, Marian Posadowski, Adam Puk, Wojciech Potyszka, Krystyna Sas, Józef Skóra, Ewa Sondaj, Mirosław Statucki, Ewa Tykarska, Jan Waniak, Mirosława Wesoła, Piotr Wilczyński, Elżbieta Wyspiańska.

Promocja publikacji odbyła się 30.11.2021 r. w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. (info MC)