c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_kutuzowa_jagodowa_zmiany_kutuzowa.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu informuje, że od 17 grudnia br. zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu na ul. Kutuzowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja i ul. Chopina do Rynku.

 

Nowa organizacja polegać będzie na zmianie kierunku ruchu pojazdów na tym odcinku.

Ruch pojazdów odbywał się będzie od skrzyżowania z ul. 1 Maja i Chopina w kierunku Rynku.

Przed wjazdem na Rynek, podobnie jak na pozostałych wlotach ustawiony zostanie znak zakazu ruchu z tabliczką wyłączającą określonych użytkowników.

W kierunku odwrotnym - od Rynku do ul. 1 Maja ruch pojazdów odbywał się będzie przez zaplecze na dz. nr 133/3, za budynkami Kutuzowa 16-20.

Dodatkowo na tym odcinku ul. Kutuzowa, zamontowane zostaną dwa progi zwalniające. Oznakowanie pionowe i poziome dostosowane zostanie odpowiednio do wprowadzonych zmian.

Zmiana organizacji ruchu uzyskała zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem, czyli Starosty Bolesławieckiego.

Od 17 grudnia br. zacznie obowiązywać również nowa organizacja ruchu na ul. Jagodowej. Na drodze tej zamontowane zostaną dwa progi zwalniające, wraz z odpowiednim ich oznakowaniem pionowym i poziomym.