c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_lukasiewicza_lukasiewicza-112.jpg

W grudniu zakończyły się prace przy remoncie ul. Łukasiewicza. Roboty obejmowały remont jezdni wraz zatokami postojowymi i chodnikami.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej. Przy ul. Łukasiewicza zwiększono liczbę miejsc postojowych. Aktualnie znajduje się 61 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano remont wpustów ulicznych, ścieków przykrawężnikowych oraz regulacje włazów i zaworów. Wartość  zadania wynosi  911 934 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Wykonawcą robót jest firma  „Ogrody Jagielski” z Bolesławic k. Bolesławca. W trakcie odbioru wykonawca został zobowiązany przez Urząd Miasta do zlikwidowania miejsc, w których gromadzi się woda po opadach. Prace mają zostać wykonane do końca kwietnia 2022 r. W tym celu zostały zabezpieczone środki z polisy wykonawcy.