c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_rocznik_boleslawiecki_2020_rocznik-160.jpg

Promocja trzynastej edycji „Rocznika Bolesławieckiego 2020”, periodyku poświęconego historii i współczesności naszego miasta, wydawanego przez Muzeum Ceramiki od 2008 r., odbyła się 21 grudnia 2021 r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza.

 

Tegoroczne wydanie „Rocznika Bolesławieckiego” liczy 244 strony. Prezentowane w nim artykuły zostały podzielone na 8 bloków tematycznych.

Dział poświęcony badaniom naukowym nad historią Ziemi Bolesławieckiej zawiera 7 opracowań: “Pamięć utracona. Samson Woller i jego dzieło” (Roman Marcinek), “Kraszowice - przyczynek do dziejów wielkiej własności ziemskiej gminy wiejskiej i powiatu bolesławieckiego w XIX i 1. poł. XX wieku” (Adam Baniecki), “Z dziejów bolesławieckiej farmacji” (Anna Puk), “Najstarsze bolesławieckie naczynia apteczne” (Barbara Glinkowska), “Zarys działalności Marcelego Najdera w powojennym Bolesławcu” (Michał Czerniawski), “Początki nazizmu w Bolesławcu” (Dariusz Gołębiewski) oraz “14 Brygada Artylerii Ciężkiej - 14 Brygada Artylerii Armat w Bolesławcu (1951-1957)” (Jan Żuralski).

W rozdziale o tematyce lokalnej znalazło się 10 tekstów: “Oswojeni z koronawirusem. Wywiad z Kamilem Barczykiem, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (Bogdan Mazurkiewicz), “Jak słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu radzili sobie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” (Wanda Nalewalska), “Dzień 0 - początek lockdownu bolesławieckich uczniów i studentów” (Przemysław Kania), “Moje wspomnienia z Bolesławca czasów zarazy” (Dariusz Gołębiewski), “Nikodem Sokołowski (1899-1968) i jego rodzina” (Maria Sobczyk), “Pierwsze powojenne lata w Bolesławcu” (Zygmunt Brusiło), “Wspomnienia o początkach powojennego szkolnictwa w Bolesławcu” (Kamilla Dudek), “Był Rulimpex. Rozmowa z Ryszardem Rulińskim” (Danuta Maślicka), “Działalność czerwonokrzyska ma Ziemi Bolesławieckiej” (Zdzisław Mirecki, Danuta Zielińska), “Chingombe. Trzy miesiące Pauliny Szylin w sercu Afryki” (Ewa Ołenicz-Bernacka).

W “Komunikatach” opublikowano 9 artykułów: “Zło dobrem zwyciężaj” - uroczystość odsłonięcia pomnika z okazji 40-lecia działalności bolesławieckiej “Solidarności” (Arkadiusz Urban, Wanda Draj), “Bolesławiecki UKOS w Encyklopedii Solidarności” (Arkadiusz Urban), “Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i Klub Polsko-Francuski w Bolesławcu w latach 1988-1999” (Lesław Kasprzycki), “Meandry zarządzania budynkami mieszkalnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Bolesławianka” (Piotr Hetel), “Bolesławianin znowu w parlamencie” (Andrzej Żurek), “Niezwykły prezent dla Jana Pawła II” (ks. Waldemar Wesołowski), “10 lat Stowarzyszenia Fotograficznego “Camera” (Barbara Glinkowska, Grzegorz Matoryn).

Rozdział dedykowany wspomnieniom bolesławian zawiera 8 pozycji: “Moje rozmowy z księdzem Władysławem Rączką” (Zdzisław Abramowicz), “Zamordowane dzieciństwo Edwarda Horoszkiewicza” (Zdzisław Abramowicz), “Hubalczyk z Bolesławca” (Zdzisław Abramowicz), “Moje wojenne dzieciństwo. Rozmowa z Teresą Bogdziewicz” (Edmund Maliński), “Czesław Scelina” (Zuzanna Mróz), “Moje 20 lat w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu” (Maria Szpak), "Maria Urban (1937-2020) - bolesławiecka nauczycielka z klasą" (Arkadiusz Urban), "Mistrz Andrzej - Profesor Pytliński (1933-2020). Rozmowa z Januszem Moniatowiczem" (Ewa Ołenicz-Bernacka).

W dziale poświęconym pasjom bolesławian znalazły się następujące artykuły i wywiady: "Taka zwyczajna, a taka niezwyczajna... Barbara Macuga" (Anna Stawiarska), "Człowiek estetyczny. Irena Braszko" (Anna Stawiarska), "Wszystko się zmieniło. Rozmowa z Wojtkiem Szoką" (Przemysław Kania).

Blok „In memoriam” składa się z 4 artykułów: “Mgr inż. Andrzej Pytliński - wspomnienie (1933-2020)" (opr. Piotr Wyszomirski), “Andrzej Pytliński (1933-2020)” (opr. Katarzyna Matoryn), “Teresa Olszewska-Bancewicz (1933-2020)” (opr. Katarzyna Matoryn), “Mikołaj Jankowski (1935-2020)” (opr. Agata Bojanowska).

Ważne wydarzenia z życia miasta i regionu znalazły się tradycyjnie w rozdziale “Kronika bolesławiecka 2020” opracowanym przez Edmunda Malińskiego i Magdalenę Zientarę.

Tegoroczny tom “Rocznika Bolesławieckiego” zamykają recenzje i omówienia wydanych w 2020 r. publikacji: “55 lat minęło. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bolesławianka” (1965-2020)” (rec. Edmund Maliński), “Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach” (rec. Barbara Bednarowicz), “Operacja bolesławiecka 1945. Przełamanie niemieckiej obrony na Bobrze i Kwisie w rejonie Bolesławca w lutym 1945 r.” (rec. Grzegorz Strauchold), “Ceramika bolesławiecka w kolekcjach muzealnych (rec. Barbara Bednarowicz), “Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów (rec. Grzegorz Strauchold), “Polskie osady w rejonie Bosanskiej Gradiški i Derventy 1892-1946” (rec. Barbara Glinkowska), “Głodnemu trup na myśli” (rec. Maria Sobolska), “Elżbieta II - portret królowej, tłum. Iwona Banach” (rec. Maria Sobolska), “Puszek Maluszek” (rec. Maria Sobolska)

„Rocznik Bolesławiecki 2020” można zakupić w promocyjnej cenie 30 zł przez najbliższe dwa tygodnie w obydwu działach Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (ul. Kutuzowa 14 oraz ul. Mickiewicza 13) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej przy bolesławieckim rynku (Rynek 19/21).