Info1.pngZestawienie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta i adres jego siedziby

Nazwa zadania

Spełnienie wymogów formalnych

Podpisy i parafki na dokumentach

Dokumenty potwierdzające  upoważnienie do działania w imieniu oferenta

Aktualny odpis z odpowiedniego dokumentu z rejestru

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

1

1-3 Hufiec Pracy

Ul. Aleja Tysiąclecia 51/20

59-700 Bolesławiec

„ WYBIERAM ŻYCIE! NIE BIORĘ”

 

 

Brak uwag

 

 

Brak uwag

 

 

Brak uwag

 

 

Brak uwag

 

 

Brak uwag

2

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

Ul. Kościelna 3

59-700 Bolesławiec

Działalność świetlicy profilaktyczno – środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bolesławiec – Świetlica Caritas - Bazylika

 

 

 

Brak uwag

 

 

 

Brak uwag

 

 

 

Brak uwag

 

 

 

Brak uwag

 

 

 

Brak uwag

Oferty niezakwalifikowane do oceny formalnej:

  1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu została odrzucona z powodu braku zabezpieczenia koperty i braku oznaczenia pieczęcią oferenta
  2. Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec oraz oferta złożona przez Stowarzyszenie Wiara - Rodzina – Życie zostały odrzucone z powodu niezgodności terminu realizacji zadania z przedziałem czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
  3. Przez Stowarzyszenie Odnowa Życia zostały złożone dwie koperty , w których nie znajdowały się formularze oferty. Koperty były puste.
  4. Dwie oferty złożone przez Stowarzyszenie Odnowa Życia zostały złożone z pominięciem zapisu VI punkt 1 w ogłoszeniu tj. oferta nie została złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta