c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_kwietne-225.jpg

14 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej, z siedzibą: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zatwierdziło decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Sieć współpracy "Kwitnące Łąki".

 

Dofinansowanie przyznane zostało w kwocie 163 055,93 EUR.

Projekt realizowany będzie na obszarze 2 miast partnerskich tj. Bolesławiec i Hradek nad Nysą w Czechach, a celem projektu będzie utworzenie kwietnych łąk na terenie obu miast oraz stworzenie pierwszej czesko-polskiej platformy współpracy "Łąki kwitnące". Sieć ta będzie współpracować z powstającą czesko-saksońską platformą współpracy "Kwitnące Łąki".

Ważnym elementem projektu będą także działania polegające na pokazaniu mieszkańcom obu miast przykładów dobrych praktyk jak zakładać i pielęgnować kwitnące łąki.

Podmiotem współpracującym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka”.

Powierzchnia kwitnących łąk, które powstaną na terenie Bolesławca to 2,3 ha, i będą to następujące lokalizacje:

- ul. Głowackiego – Planty Miejskie,

- Bulwar nad Bobrem,

- ul. Murarska,

- Al. Tysiąclecia,

- ul. Gałczyńskiego,

- ul. Jana Pawła II.

Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31 października 2023 r.

dofff.jpg

Kooperační síť "Kvetoucí louky" / Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849