Info1

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć sportowych w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży – mieszkańców Bolesławca, w tym uczestnictwo
we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.

1.

Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie

„Prowadzenie przez BTS szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych”

Brak uwag

2.

Uczniowski klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy w Bolesławcu i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik”

Brak uwag

3.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”

„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki”

Brak uwag

4.

Klub Sportowy Kolonia

„Szkolenie dzieci i młodzieży”

Brak uwag.

5.

UKŻ Pirat Bolesławiec

„Bolesławiec łapie wiatr w żagle”

Brak uwag

6.

Klub Sportów Walki GLADIATOR

„Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat”

Brak uwag

7.

Akademia Badmintona Bolesławiec

„Trening badmintona oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych dla dzieci i młodzieży”

-uzupełnić oświadczenie z oferty

8.

BKS Bobrzanie Bolesławiec

„Prowadzenie przez klub BKS Bobrzanie Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i Podokręg Jelenia Góra”

Brak uwag

9.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Squasha”

Brak uwag

10.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym”

Brak uwag

11.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Badminton”

Brak uwag

12.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Karate”

Brak uwag

13.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Boksie”

Brak uwag

14.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet”

Brak uwag

15.

Uczniowski Klub Sportowy OXPRESS

„Pływam bo dbam o zdrowie”

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności terminu realizacji zadania z przedziałem czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów,
w tym uczestnictwo we współzawodnictwie organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.

1.

Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie

„Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn”

Brak uwag

2.

Klub Sportowy SQUASHWIL

 

Oferta została odrzucona z powodu niezgodnego  opisu na kopercie.

3.

Klub Sportowy Kolonia

„Szkolenie seniorów”

Brak uwag.

4.

UKŻ Pirat Bolesławiec

„Bolesławiec łapie wiatr w żagle”

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności tytułu zadania publicznego określonego w ofercie z zapisami celów statutowych organizacji.

5.

Klub Sportów Walki GLADIATOR

„Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI seniorów”

Brak uwag

6.

Akademia Badmintona Bolesławiec

„Treningi badmintona udział w II lidze Badmintona, udział w zawodach”

-uzupełnić oświadczenie z oferty

7.

Bolesławiecki Klub Sportowy BOBRZANIE

„Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i podokręg Jelenia Góra”

Brak uwag

8.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash w tym udział we współzawodnictwie sportowym”

Brak uwag

9.

TOP Bolesławiec

„Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w tenisa stołowego w tym udział we współzawodnictwie sportowym”

Brak uwag

Organizacja jednorazowych imprez sportowych w Bolesławcu.

 

1.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Football Academy Pomaga 2022”

Brak uwag.

2.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Mini Mistrzostwa Świata 2022”

Brak uwag

3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec

„II Harcerskie biegi terenowe im. hm. H. Bonina”

-uzupełnić o drugi podpis na wyciągu z aktualnego statutu oraz na pełnomocnictwie

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec

„Harcerskie biegi na orientację”

- uzupełnić o drugi podpis na wyciągu z aktualnego statutu oraz na pełnomocnictwie

5.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich

„Bieg Orląt im. Antosia Petrykiewicza”

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności tytułu zadania publicznego określonego w ofercie z zapisami celów statutowych organizacji.

6.

UKŻ Pirat Bolesławiec

„Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”

Brak uwag

7.

Klub Sportów Walki GLADIATOR

„Organizacja zawodów Mistrzostwo Polski MUAYTHAI 2022 dla dzieci i kadetów wraz z turniejem pierwszych walk dla juniorów i seniorów”

Brak uwag

8.

Akademia Badmintona Bolesławiec

„Runda Pucharu Dolnego Śląska w Badmintonie”

Brak uwag

 

Organizacja w terminie od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek
i środa w godzinach od 730 do 1530
) może uzupełnić braki formalne
w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w ww. terminie zostaną odrzucone
ze względów formalnych.

                                                                                

                                                                                 I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk