Info1

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć kulturalnych w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

            Nazwa oferenta

                  

    Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

1.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół

„Poezja i Muzyka Reemigrantów w ramach dnia Osadnika”

- uzupełnić podpis na ofercie i oświadczeniu drugiego członka zarządu wymaganego do dokonywania czynności prawnych

2.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół

„Kultura, tradycje, obyczaje Reemigrantów z Bośni - cykl spotkań”

- uzupełnić podpis na ofercie i oświadczeniu drugiego członka zarządu wymaganego do dokonywania czynności prawnych

3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec

„Festiwal piosenki Harcerskiej i Turystycznej”

Brak uwag

4.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

„XXVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2022”

Brak uwag

5.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich

„Kresowe rytmy w Bolesławcu”

Brak uwag.

Organizacja w terminie od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek
i środa w godzinach od 730 do 1530
) może uzupełnić braki formalne
w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w ww. terminie zostaną odrzucone
ze względów formalnych.

                                                                                                                        I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk

Bolesławiec, 3 stycznia 2022 r.