Info1

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci
 i młodzieży w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

Organizacja półkolonii zimowych i letnich na terenie miasta Bolesławiec.

1.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Zimowa półkolonia piłkarska”

Brak uwag

2.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Wakacyjna półkolonia sportowa”

Brak uwag

3.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Piłkarski obóz dochodzeniowy”

Brak uwag

4.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec

„Letnia półkolonia piłkarska”

Brak uwag

5.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec”

Brak uwag

6.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec”

Brak uwag

7.

TOP Bolesławiec

„Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”

Brak uwag

Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno – sportowego”

- uzupełnić oświadczenie z oferty

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów

„Harcerska Akacja Letnia 2022”

Brak uwag

3.

UKŻ Pirat  Bolesławiec

„Bolesławiec wypływa na morze”

-uzupełnić załącznik nr. 2 do złożonej oferty

4.

 TOP Bolesławiec

„Kolonia sportowo- rekreacyjna z elementami karate”

Brak uwag

5.

 TOP Bolesławiec

„Kolonia sportowo- rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego”

-uzupełnić oświadczenie z oferty

6.

Uczniowski Klub Sportowy OXPRESS

 „Wypoczywam aktywnie”

-uzupełnić parafki na ofercie

-uzupełnić o zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego

Organizacja w terminie od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek
i środa w godzinach od 730 do 1530
) może uzupełnić braki formalne
w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w ww. terminie zostaną odrzucone
ze względów formalnych.

                                                                                  I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk