c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_konferencja_wschodnia_obwodnica_wschodnia_obwodnica-111.jpg

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. w sali konferencyjnej BOK-MCC nastąpiła prezentacja źródeł finansowania i budowy II etapu obwodnicy Bolesławca - inwestycji, której koszt wyniesie ok. 65 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała umowę na wykonanie projektu budowy II etapu obwodnicy Bolesławca pod koniec stycznia 2021 roku. Od tego momentu dokumentacja ma powstać w ciągu 24 miesięcy, a jej koszt to ok. 1 mln zł. Obecnie trwają prace projektowe i oczekiwanie na uzyskanie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), które powinno zostać wydane w połowie 2022 roku. Wówczas możliwe będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane.

- Realizacja północno-wschodniej części trasy jest ostatnim etapem budowy wschodniej obwodnicy Bolesławca. Inwestycja zwiększy dostępność transportową, tak ważną dla potencjalnych inwestorów, nie tylko w gminach powiatu bolesławieckiego, ale też lwóweckiego – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Planowany odcinek o długości 5,9 km skomunikuje drogę wojewódzką nr 297 z drogą wojewódzką nr 94 w kierunku węzła Krzywa i poprzez istniejący odcinek południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca z drogą wojewódzką nr 363 w kierunku Złotoryi. Koszt całej inwestycji wyniesie około 65 mln złotych. Budowa obwodnicy zostanie dofinansowana w 60%, czyli ponad 38,7 mln złotych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030). Wkład własny gminy, miasta i województwa wyniesie w sumie 40%.

II etap obwodnicy połączy się z wybudowanym w 2018 roku I etapem trasy. Przebiegać będzie od ronda w Kruszynie do m. Łąka. Trasa krzyżować będzie się z drogami gminnymi i powiatowymi, linią kolejową. I etap obwodnicy Bolesławca został otwarty w 2018 roku. Odcinek o długości 4 km połączył drogę krajową nr 94 z wyremontowaną DW 297 w kierunku Lwówka Śląskiego. Koszt inwestycji wyniósł 30,6 mln zł.

W spotkaniu dotyczącym przebiegu i finansowania drugiego etapu obwodnicy Bolesławca uczestniczyli: marszałek Cezary Przybylski, poseł Szymon Pogoda, starosta Tomasz Gabrysiak, wójt gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, sekretarz miasta Bolesławca Jerzy Zieliński oraz Leszek Loch – dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.