c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_zdrowie_psychiczne-122.jpg

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uczestniczy w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nasze CZP zapewnia opiekę psychiatryczną dla populacji dorosłych mieszkańców powiatu bolesławieckiego oraz lwóweckiego.

 

Centrum oferuje świadczenia psychiatryczne w formie oddziału całodobowego, oddziału dziennego, zespołu leczenia środowiskowego, poradni zdrowia psychicznego wraz z punktem zgłoszeniowo - koordynacyjnym oraz pomocy doraźnej w izbie przyjęć. Świadczenia medyczne udzielane przez CZP są bezpłatne na podstawie kontraktu z NFZ.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – PZK. W PZK dyżurują specjaliści w dni robocze w godz. 8-18. Szukając pomocy dla siebie lub bliskiej osoby do PZK można zgłosić się bez skierowania i wcześniejszej rejestracji. Specjalista w PZK dokona oceny potrzeb zdrowotnych oraz zaproponuje plan pomocy.

Miejsce udzielania świadczeń w Bolesławcu - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 30:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z Punktem Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym w dni robocze 8.00 – 18.00, tel. +48 571 306 363

- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) tel. +48 571 306 367, Oddział Dzienny Psychiatryczny tel. +48 571 306 329

- ODDZIAŁY OGÓLNE PSYCHIATRYCZNE tel. +48 571 306 370, POMOC DORAŹNA tel. +48 571 306 316 w dni robocze w godzinach 18.00 – 8.00, w dni świąteczne i weekendy 24h/dobę.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży - Pomagamy dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki szkolnej oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Zwróć się do nas, jeżeli: - niepokoi cię zachowanie dziecka i zastanawiasz się, czy jest ono zgodne z normą rozwojową, - zauważasz ryzykowne zachowania u dziecka, tj. samookaleczenia, ucieczki z domu i/lub szkoły, podejmowanie prób samobójczych, ograniczanie jedzenia, - chcesz wesprzeć dziecko w trudnościach, których doświadcza w szkole, w grupie rówieśniczej czy w domu, - dostrzegasz potrzebę wspólnej pracy nad relacjami w Waszej rodzinie lub dziecko wyraża taką potrzebę nie podając przyczyny.

Zespół psychologów i psychoterapeutów Ośrodka oferuje: • pełną diagnostykę psychologiczną, • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Wsparcie w procesie zdrowienia

Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, kadrą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, w szczególności z nauczycielami, specjalistami psychologami i pedagogami w placówkach oświatowych, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz kuratorską służbą sądową

Świadczenia udzielane przez Ośrodek są bezpłatne w ramach kontraktu NFZ.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży:

- pierwsze spotkanie odbywa się do 7 dni od zgłoszenia,

- na pierwszą wizytę w Ośrodku można umówić się bez skierowania,

- proponujemy kompleksowe wsparcie procesu zdrowienia,

- spotkania mogą się odbywać w Ośrodku jak i w domu Pacjenta.

Kontakt - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, budynek Poradni Specjalistycznych I piętro,  Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec.

Telefon do rejestracji w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 571-306-436.

Godziny pracy: poniedziałek, środa 8:00 – 20.00; wtorek, piątek 8.00 – 15.35; czwartek 8.00 – 16.00.