c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_ptasia-132.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następnych  działek w rejonie ulic Ptasia-Widok – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

W ubiegłym roku w rejonie ulic Ptasia-Widok zakończyły  się prace przy budowie dróg wraz z oświetleniem. Drogi powstały przy nowych ulicach: Kormoranów, Żurawiej, Bażantowej, Skowronkowej. W  ramach inwestycji wybudowano drogi o łącznej długości wynoszącej  ponad 1350 m, asfaltowe ciągi pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne oraz oświetlenie. W rejonie ulic Ptasia-Widok zamontowano 49 latarń, działki są w pełni uzbrojone, media są doprowadzone. W latach 2018 -2019 wybudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz wodociąg. Oświetlenie uliczne jest energooszczędne.

W I przetargu ustnym nieograniczonym wystawiono działkę o pow. 0.0911 ha przy ul. Żurawiej -  cena wywoławcza działki 180 000 zł. Kolejna działka przy ul. Skowronkowej ma powietrznię 0.0790 ha -  cena wywoławcza działki 140.000 zł.  Następna działka przy ul. Bażantowej ma pow. 0.0729 ha - cena wywoławcza działki 145.000 zł. Działka zlokalizowana również przy ul. Bażantowej ma pow. 0.0779 ha - cena wywoławcza działki 155.000 zł.

Więcej o działkach: https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php/mig/sp-estate/3905-dzia%C5%82ki-o-numerach-43-3,-1212-7,-1212-8-oraz-1212-10,-po%C5%82o%C5%BCone-przy-ul-%C5%BCurawiej-i-ba%C5%BCantowej-i-przetarg

Przetarg odbędzie się 17 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, w sali 412, pl. Piłsudskiego nr 1 (biurowiec, IV piętro).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„biurowiec” I piętro, pokój 108, (tel. 645 65 15) oraz na stronie internetowej UM Bolesławiec  www.boleslawiec.eu przetargi.